stikstofscan

Sinds eind mei 2019 is het stikstofdossier opgeschrikt door een uitspraak van de Raad van State. Hierdoor is het noodzakelijk om elke stikstofdepositie uit een inrichting, bijvoorbeeld een vergistinginstallatie en of biomassa verbran-dingsinstallatie op een stikstofgevoelig natuurgebied aan te vragen via een aanvraag op de Wet natuurbescheming.

Hiervoor is het noodzakelijk om de huidige, of gewenste uitstoot van stikstof te berekenen. Hierbij moeten alle bronnen die NOx (stikstofoxiden) uitstoten zoals verbrandingsmotoren (bijv. transportmiddelen intern en aan en afvoer, WKK’s, Cv-installatie) en alle bronnen die NH3 (ammoniak) zoals veestallen en digestaat scheidingsinstallaties worden meegenomen. Deze gegevens worden in een standaard rekentool gevoerd, de zogeheten Aerius calculator. 

Deze rekentool berekend hoeveel stikstof (NOX en NH3) er wordt uitgestoten op een stikstofgevoelig natuurgebied. Indien de stikstofuitstoot hoger is dan 0,00 mol/ha/jr. dan dient, volgens de huidige stand van zaken een Wnb vergunning te worden aangevraagd.

Momenteel adviseren wij u om vooral deze berekening uit te voeren. Als  uit de berekening blijkt dat het noodzakelijk is om een Wnb aanvraag in te dienen dan adviseren wij u om eerst te wachten op de landelijke ontwikkelingen.

Ons team van specialisten kan deze eerste scan voor u uitvoeren. Mocht u hier interesse in hebben dan maken wij hiervoor graag een offerte voor uw specifieke situatie.