subsidies

De SDE subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Daarmee stimuleert de overheid het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) ondersteunt de productie van energie uit biomassa. Tijdens de openstellingsrondes kunt u subsidie aanvragen voor monomestvergisting, allesvergisting, slibvergisting (RWZI), verbranding (thermische conversie) en vergassing van biomassa.

SDE dossierbeheer

 Voor uw financiële bedrijfsvoering is het van het grootste belang dat de bevoorschotting en vaststelling van de SDE subsidie zo goed mogelijk verloopt. Als producent van duurzame energie heeft u te maken met veel verschillende partijen. Denk bijvoorbeeld aan RVO, CertiQ, Vertogas, netbeheerders en meetbedrijven. Onze ervaring leert dat er in de praktijk veel mis kan gaan bij één van deze partijen, wat grote financiële gevolgen kan hebben.

Biogas Services kan u volledig ontzorgen bij het beheren van uw SDE beschikking(en). Wij vragen het jaarlijkse voorschot in overleg met u aan bij RVO en controleren de voorschotverlening. Daarnaast controleren wij of RVO de jaarlijkse bijstelling van de subsidie goed heeft uitgevoerd en kunnen u adviseren over wijzigingen aan uw installatie en de gevolgen die dit mogelijk heeft voor de subsidie.