OPSTELLEN VAN EEN RI&E en EEN EVD

Zodra er bij een vergistingsinstallatie derden aan het werk zijn, zoals personeel, inhuurkrachten en werknemers van derden, is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van toepassing. Hierdoor is het verplicht om een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen.

Vanwege gasexplosiegevaar van de gashouders en/of de stofexplosiegevaar door digestaat drogers is het tevens noodzakelijk dat er explosieveiligheiddocument (EVD) wordt opgesteld. Dit wordt ook vaak aangehaald als ATEX-rapportage. Deze verplichting komt voort uit de ATEX-richtlijn 153 (voorheen 137) als onderdeel van de Arbowet. Binnen niet te voorkomen, explosiegevaarlijke zones is het verplicht dat elektrische apparatuur voldoen aan de ATEX 114 (voorheen ATEX 95). 

Het opstellen van een RI&E en een EVD kan door de dezelfde partij worden gedaan voor uw installatie. Als eigenaar van een vergistinginstallatie is het van belang dat u goed weet hoe de installatie functioneert en dat dit op papier is vastgelegd doormiddel van een tekening. Waar zitten de sensoren, veiligheidskleppen en hoe deze zijn afgesteld. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het opstellen van een RI&E en een EVD. 

Biogas Services kan u begeleiden in het opstellen van een RI&E en een EVD, vanuit de Arbowet is dit verplicht maar ook de verzekeraars willen deze documenten zien voordat ze de installatie willen verzekeren. De kosten voor het opstellen van een R&IE en EVD variëren tussen de € 4.500,- en 6.000,- afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid beschikbare gegevens van de installatie.