Meest duurzame ijsbaan

Gezien de hoge biogasopbrengsten in de proeffabriek was het van groot belang deze biogas opbrengsten door te zetten naar een opgeschaalde installatie. Deze opschaling heeft plaatsgevonden op de Dairy Campus te Leeuwarden. In 2016 is een vergister met een jaarlijkse aanvoer van 30.000 ton mest en co producten gebouwd. Op maandag 11 juli 2016 is Biogas Leeuwarden feestelijk geopend. 

De aanpak

Ekwadraat heeft advies gegeven over de totale energetische invulling van de ijshal. Deze is vormgegeven in een zogenaamde Energie Service Company (ESCo)-constructie. Dit betekent dat de partij de energievoorziening en (klimaat)installaties niet alleen aanlegt, maar ook de exploitatie van alle installaties voor haar rekening neemt.

Het resultaat van de invulling van deze ESCo is dat de ijshal uiteindelijk geen aardgas hoeft te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. Tevens ligt de hoeveelheid opgenomen energie door verlichting vijftig procent lager dan gemiddeld. En het meest belangrijke: de energie voor koeling is een veelvoud lager dan in conventionele ijshallen. 

Kortom: een ijshal waarbij een van de meest onzekere factoren, energiegebruik en -kosten, beheersbaar is gemaakt. De hal is grotendeels onafhankelijk van de markt. De energie-exploitatie is daardoor handelbaar en duurzaam.

Er zijn daarnaast legio innovatieve en unieke oplossingen bedacht door Ekwadraat. Zo wordt de warmte die de koelinstallatie produceert, gebruikt voor verwarming en via een warmtepomp als basis gebruikt voor douchewater.

Datzelfde water wordt ook verwarmd door een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK draait op methaangas dat vanaf de afvalstortplaats, zeshonderd meter verderop, door een leiding wordt aangevoerd. 

De WKK zorgt verder voor elektriciteit, die door slim gebruik van aanwezigheidsschakelingen en LED-verlichting beduidend minder nodig is, dan in een conventionele hal. De WKK en een groot aantal zonnepanelen zorgen samen voor een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte. Het is groene energie die direct geproduceerd wordt in en op de ijshal. De overige elektriciteit wordt groen ingekocht. 

Resultaat

De Elfstedenhal in Leeuwarden heeft de sfeer van de oude IJshal, én die van een winters Friesland. Het nieuwe complex heeft een 400-meterbaan en een aparte hal voor ijshockey en shorttrack.

De schaatshal is door de toepassing van bovenstaande ideeën een van de meest duurzame banen ter wereld. De nieuwe hal is in ruim dertig weken tijd gebouwd met grotendeels Friese werknemers.