Groen gas Almere 2

Groen Gas Almere

Groen Gas Almere (GGA) is een vergistingsinstallatie waar Groen Gas wordt geproduceerd voor invoering in het gasnetwerk. De installatie is begin 2017 opgestart en heeft een vergunning voor de verwerking van 50.000 ton biomassa, waarvan minimaal 50% mest dient te zijn. De capaciteit van de gasopwerkingsinstallatie is 500 m3 biomethaan per uur. Verder beschikt de installatie over een wkk van 370 kW en kan de installatie CO2 produceren.

Na een wijziging in de eigendomsstructuur zijn wij begin 2019 benadert om de volledige bedrijfsvoering inclusief de complete administratie over te nemen. Dit omdat de bedrijfsvoering van een dergelijke installatie niet tot de kernactiviteiten behoort van de nieuwe eigenaar. Binnen het takenpakket van de bedrijfsvoering vallen zaken zoals inkoop grondstoffen, afzet digestaat, dagelijks voeren en onderhouden van de installatie en alle bijkomende administratie.

Met onze ruime ervaring binnen de biogas sector hebben wij eerst een volledige inventarisatie gemaakt van de staat van de installatie en hoe de bedrijfsvoering tot dan toe uitgevoerd was. Met de resultaten hiervan is er een verbeter-traject ingezet om de bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. Deze maatregelen verschillen van het optimaliseren van de voeding, het aanbrengen van technische veranderingen tot het reduceren van administratief gerelateerde uitgaven. Dankzij onze maatregelen hebben wij in zeer korte tijd de biologie kunnen stabiliseren en een reductie in kosten kunnen realiseren van minstens 10%.

Naast de huidige installatie op het industrieterrein de Buitenvaart is plek voor de bouw van een 2de installatie. Voor deze installatie willen wij onder anderen het accent leggen op meer flexibiliteit en type grondstoffen en het verwerken/verwaarden van digestaat. Biogas Services gaat hiervoor aan de slag met project ontwerp, vergunningen, inventarisatie grondstoffen, begeleiding realisatie en dan de uiteindelijke bedrijfsvoering.