G-lijst analyse

Zodra een vergistinginstallatie het digestaat in Nederland wil laten inzetten voor bemesting van grond, is het noodzakelijk dat men aan toont dat er minimaal 50% mest is gebruikt en dat alle co-producten staan vermeld op de Bijlage Aa van de Meststoffenwet.

Ook bij een volledige plantaardige vergister waarbij het digestaat voor organische bemesting wordt gebruikt moet men voldoen aan de bijlage Aa. In de bijlage Aa is categorie G opgenomen, in deze categorie zijn meer dan 70 co-producten benoemd. Hier kunnen nog meer producten bij komen.

De stoffen onder categorie G mogen de maximale waarden voor zware meta-len en de maximale waarden voor organische microverontreinigingen niet overschrijden. Voordat deze stoffen worden gebruikt in de vergister dient er een analyse van dit product te zijn uitgevoerd. Er dient o.a. worden geanalyseerd op zware metalen, pesticiden en dioxines. 

Deze analyses worden vervolgens beoordeeld op de waarde van de bestanddelen droge stof (DS), stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O). 

Vanuit Biogas Services kan er een G-lijst analyses uitgevoerd worden voor specifieke G-lijst co-producten. Daarnaast hebben we ook een databank waarin G-lijst analyses zijn opgenomen van co-producten die door meerdere vergisting installaties worden gebruikt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.