Biomassa energie

Klein Kromhof produceert en levert kwalitatieve en hoogwaardige houtvezelproducten die geschikt zijn als bodembedekker voor dieren. Daarnaast produceert en levert Klein Kromhof houtpellets. Klein Kromhof streeft ernaar om compleet zelfvoorzienend te zijn als het gaat om stroom. Samen met Ekwadraat is gekeken hoe dit het beste gerealiseerd kon worden.

Aanpak

De oplossing is grootschalige houtgestookte installatie met elektriciteitsopwek. De installatie levert groene stroom aan de machines en de warmte die vrijkomt wordt ingezet voor de drogers van het hout. Ekwadraat heeft succesvol een SDE+ aanvraag gedaan voor dit project. De installatie is een erg rendabel project voor Klein Kromhof. Nu zorgt Ekwadraat tijdens de gehele looptijd van de installatie voor de oplevering van de meetprotocollen.

Resultaat

Klein Kromhof is nu minder milieubelastend en kan een optimaal rendement verkrijgen voor hun productieproces. Hiermee kunnen onder andere compleet CO2-neutrale houtpellets worden geleverd.