Biologische ondersteuning

Het goed op peil houden van de gasproductie van uw installatie is iets dat voortdurende aandacht vergt. Om vaak op het eerste gezicht onverklaarbare redenen, kan de gas productie ineens zomaar inzakken. Het goed bijhouden en regelmatig analyseren van de vergistertanks kan veel inkomsten verlies voorkomen.

Hoe ziet het proces eruit:

Ons team van biologen kan dankzij hun langdurige praktijkervaring en kennis uitkomst bieden. Tegen een vaste maandelijkse vergoeding kunnen zij u bijstaan de biologie gezond te houden en dus uw opbrengsten stabiel. Vooral de opgedane kennis en ervaring vanuit het veld is een welkome bijdrage en leidt vaak tot nuttige inzichten. Wij werken samen met verschillende leveranciers van toevoegmiddelen waarvan, wanneer nodig, gebruik gemaakt kan worden.

Ter illlustratie:

Gemiddeld genomen maakt een biogasinstallatie zo’n 400 verlies-uren. Voor een 500kW installatie betekent dit een inkomstenderving van ongeveer 30.000,- euro. Iets dat met onze Biologische ondersteuning gemakkelijk voorkomen kan worden