Bermgras vergisting

De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (Bunk) van Rijkswaterstaat houdt zich bezig met de verduurzaming van het areaal dat RWS onder beheer heeft. Dit gaat voornamelijk om bermen. RWS Bunk kijkt met andere ogen naar het Rijkswaterstaatareaal om samen met marktpartijen en andere overheden de transitie te maken naar een circulaire economie. Een onderdeel daarvan is de productie van duurzame energie.

De ambitie

De ambitie van RWS Bunk is: het verwaarden van bermgras in de circulaire economie. Daarbij kijken ze naar alle mogelijke toepassingen. Op dit moment wordt het bermgras voornamelijk afgevoerd naar composteringsbedrijven. Het wordt als een afvalstof behandeld. Daar komen kosten bij kijken en er komen broeikasgassen vrij. Hierdoor zorgt bermgras voor extra uitstoot, naast de uitstoot die al vrijkomt. RWS Bunk heeft de ambitie om de broeikasgassen van hun areaal te minimaliseren en met bermgras bij te dragen aan duurzame doelstellingen.

RWS Bunk heeft Ekwadraat gevraagd een analyse te maken van de mogelijkheden om via vergisting hun bermgras om te zetten in duurzame energie. Tot voor kort werd bermgras gezien als een lastige inputstroom voor vergisting. Er ontstond veel vervuiling en dat resulteerde in relatief lage biogasopbrengsten. Door technologische ontwikkelingen is dit veranderd.